GRENDABUA

De fleste har kanskje sett at det har blitt lys og gardiner i vinduene i de gamle butikklokalene på Innset. Og endelig blir det litt liv og røre i lokalene! En fin gjeng fra Ulsberg og Innset har sagt seg villige til å starte opp Grendabua, og her blir det salg av lokale varer, antikk og brukt, samt galleri. Marianne Dolpen stiller med foto og Hans Bjørn Nygård med malerier.  Det blir også anledning til å kjøpe seg en kaffekopp og noe å bite i.

Det er Innset og Ulsberg grendalag som eier butikklokalene, og det er åpent for at alle kan selge sine varer. Grendalaget blir også glade hvis noen vil donere pent brukte ting og møbler. Kontakt Hanna Haugan på 977 82 114 eller Anne Lise Kleffelgård på 938 54 733 dersom du har noe å bidra med.

Lørdag 24. november blir første åpningsdag, og nå i starten satser vi på at Grendabua holder åpent annenhver lørdag. Dette kan endres ved behov.

 

VELKOMMEN TIL ÅPNING AV GRENDABUA

Lørdag 24. november kl. 1100-1600.

Salg av lokale varer, antikk og brukt, og kaffe og kaker. Galleri med bilder av Marianne Dolpen og Hans Bjørn Nygård. Det blir musikk med Innset Hornmusikk, og liv og røre :)

Velkommen!

 

Innkalling til årsmøte 2018 i Paradiset 4H                                                   
Dato: 16.November
Kl: 18.00 – 20.00
Sted: Innset samfunnshus 

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, referent og et medlem til å skrive under protokoll

3. Valg av tellekorps

4. Årsmelding

5. Revidert regnskap

6. Innkomne saker

7. Forslag til årsplan for neste år

8. Forslag til budsjett neste år med fastsetting av ev. medlemskontingent til klubben

9. Valg
- av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem
- Valg av klubbrådgiver
- Valg av to representanter med vararepresentanter til årsmøte i fylket.
- Valg av revisor
   

Kommentar: angående sak 6, innkommende saker må være styret i hende 5 dager før årsmøtet, leveres skriftlig.

Gamle og nye medlemmer ønsker velkommen!

 

 

NYE VEINAVN - ANDRE UTKAST
Det legges nå ut andre utkastet angående veinavn i Innset sogn. På møte den 11. juni ble de fleste navn godkjent, men det var noen veinavn kommunen ikke kunne godta på grunn av retningslinjer fra høyere hold, som bla. veiens lengde og antall oppsittere. Se over og kom gjerne med spørsmål. Den 26. juni skal det igjen være et møte med kommunen, der vi forhåpentligvis blir ferdige

Spørsmål og innspill kan rettes til Vegar Hyttebakk.

 
Hurra! Da blir det mulighet for bedre nett i fremre del av Innerdalen

Vitnett har skrevet avtale med Haugan om å montere en basestasjon som vil virke inn mot fremre del av Innerdalen. Haugan har fiber så dette var det eneste aktuelle stedet å ha basestasjonen på for å gi området best mulig dekning. Det ser ut til at Tysksætran kan få problemer med å få inn signaler, men vi håper dette ikke stemmer!

Fikk dette fra Vitnett fredag 8 juni
"Til uka vil elektriker starte opp arbeidet, og fjøsveggen vil bli malt. Innen ca 14 dager vil vi få montert hoved-utstyret på fjøsveggen.
Deretter ca 1-2 uker etter at hovedutstyret er på plass vil vi kunne starte opp selve kundeleveransen.
Bestillinger kan legges inn via vår webside www.vitnett.no/fastnett
Etablering er kr 4290,-
Abonnement fra kr 510,- pr mnd
Se også www.vitnett.no/rennebu.

De har altså begynt arbeidet. Den som ønsker bedre nett kan nå gå inn å bestille
 
 
Nye gardiner i samfunnshuset

En mandagskveld i juni møttes 11 driftige damer til dugnad i samfunnshuset. Det skulle bli nye gardiner i gymsalen, en hel vegg full av gardiner. Det hele gikk fort og greit og salen fikk ny look. Det ble også kaffe med god bakst til fra Hildur, tusen takk til deg :) Her er noen bilder.

 

 

 

 

 
ULSBERG - KOMMUNIKASJONSKNUTEPUNKT MED STORT POTENSIALE
Grendalaget, næringsliv og Ulsberg Velforening har arbeidet med å komme med forslag til hvordan krysset på Ulsberg kan se ut, slik at det tar hensyn til reisende, men også hvor og hvordan en etablering av næringsarealer i Innset sogn kan anlegges. Dette vil selvfølgelig være opp til grunneiere å avgjøre hva som er best for dem. Det vil bli lagt særlig vekt på Ulsberg i denne omgangen, fordi vi tror at vi kan dra fordeler av byggingen av ny E6 og gi ...store muligheter for etablering av næringsarealer der. Vi har tro på en vinn vinn situasjon for både grunneiere, lokalsamfunnet og Nye Veier. Det vedlagte arbeidsdokumentet ble send til Rennebu kommune og Nye Veier slik at de er kjent med vårt engasjement. Den 20 juni skal forslag angående ny E6 være sendt inn til Nye Veier og Rennebu kommune, og for at resultatet skal bli best mulig ønsker vi i arbeidsgruppa ideer fra dere!

Minner også på at det vil bli holdt informasjonsmøte angående ny E6 mellom Ulsberg og Vinndalslienei morgen (6 juni), kl. 18.00 på Kultursalen på Berkåk.

 

 

 

 

OPPSKYTING 2018

Innset Skytterlag arrangerer oppskyting på Gammelstødalen på følgende datoer:

7. juni. - 14. juni. - 21. juni. - 28. juni                

5. juli                        

9. august. - 16. august. - 23. august. - 30. august     

Påmelding fra 18.00 til 20.00

Vi selger som vanlig jakt- og treningsammunisjon i kaliber 6,5 308, 30-06.

Ved spørsmål ta kontakt med Jens Petter 99642897 eller Vemund 48104650

Vel møtt!

 

VEDRØRENDE NYE VEINAVN PÅ ULSBERG OG INNSET

Den 18. mai ble det som nevnt holdt et møte angående veinavn i Innset sogn, der Ingrid Tørset, Tove Inger Lien, Kjell Magne Belsvik, Magne Kleffelgård, Knut Strand, Lars Stokke, Sigrund Halgunset og jeg var med. Ove Stuen som ikke kunne bli med på møtet den kvelden, kom med sine anbefalinger i etterkant. Jeg vil først takke folk i sognet vårt for at de reagerte på at det ble lagt til feil navn på veiene våre, og at de nevnte navnene over bidro til å kartlegge veinavn hos ...oss. Jeg vil også takke kommunen som tok hensyn til våre klager som resulterte i at de ønsket en til gjennomgang av veinavnene i vårt område. Navn er ikke bare navn, de har et opphav og gjenspeiler vår kulturelle og historiske arv. For vår identitetsfølelse er navn veldig viktig, dette gjelder også veinavn. I vårt område viser flere veinavn at vi har en bergverkshistorie. Selv om den er nesten glemt i resten av kommunen, er den unik nasjonalt, på grunn av at her lå deler av kobberverket som blir regnet som det eldste industrielle kobberverket i Norge, altså Kvikne Kobberverk. Verket la også mye av grunnlaget til bosetning i og i rundt Innset sogn. Vi håper nå at denne historien og andre historier som også er viktig, men også stedsnavn i vårt område vil få sterkere bruk ved å få disse skiltet og benytte disse som postadresser. Jeg vil ta med våre ønsker angående veinavn til kommunen den 11 juni 2018. Som dere ser har ikke alle veier fått navn (se spørsmålstegn på kart). Disse vil bli lagt ut når de er klare. Hvis du er uenig i navnevalget så kontakt meg snarest. Vi ønsker uansett tilbakemelding

På vegne av grendalaget, Vegar Hyttebakk

 
Informasjon om samfunnshuset

Jan Ove Myrbekk er nå kontaktperson for utleie av Innset samfunnshus. Han ønsker fortrinnsvis bestillinger per mobil tlf. 414 00 307, evt. e-post: jan_myrbekk@hotmail.com.

Nøkler hentes i Kroken Bakeri.

Det foreligger også avtaler på renhold og brøyting, og det jobbes med å få vaktmester på plass. 

 

 

 

 


 

 Egen tilgang for lag og foreninger på nettsiden!

Det er nå mulighet for at lag og foreninger kan administrere en egen side på nettsiden (se venstre meny). En fra laget blir tildelt passord slik at hvert lag oppdaterer all info selv om ønskelig. Kan være en fin mulighet for f.eks. grunneierlag for å få ut info til sine medlemmer. Det vil bli en symbolsk sum pr år for denne tjenesten som vi vil komme tilbake til. Vi håper at nettsiden skal gagne flest mulig i bygda å gjøre informasjon og nyheter lett tilgjengelig.

 


  

 Åpningstider
Kroke
n Bakeri 2018      

November

Onsdager:14. og 28. Kl 10-16
Fredager: 2., 9., 16., 23. og 30. Kl 10-19
Lørdager: 3.og 17. Kl 10-15

23.nov har vi taco og pizzabuffet fra kl 16-20,
men åpner som vanlig kl 10.

Desember 

Lørdag 1.des STENGT PGA JULEMESSE FAGERHAUG.

Onsdager: 12. og 19. Kl 10-16
Fredager: 7. og 14. Kl 10-19
Lørdager: 15. Kl 10-15

Siste dag før jul onsdag 19.des.

Romjulsåpent fredag 28.des kl 10-16.      

Det kan bli noen forandringer, så følg med!

Velkommen innom!
P.s. tar bankkort


INNSETLUA tilsalgs
hos Kroken Bakeri

Lua finnes i 5 størrelser.

Pris; kr 200,- for de to minste str og kr 250,- for de tre største str.


BIBLIOTEKET

 

Historielaget