INFO FRA INNSET MENIGHETSRÅD:

  

KIRKEVALGET 2023

FORHÅNDSSTEMMING FOR INNSET SOKN

VIL VÆRE I

INNSET SAMFUNNSHUS 

TORSDAG 7.SEPTEMBER KL 14 - 20

MØT OPP Å GI DIN STEMME

DISSE ER PÅ VALG:

  1. PER JOSTEIN LILLEINDSET f.1966 

2. KÅRE HAUGAN f.1947 

3. INGER HILDE LILLEINDSET MYRBEKK f.1968

4. ANITA RØMO f.1962

5. KATRINE LILLEINDSET BELSVIK f.1987

6. MARIANNE DOLPEN f.1972

7. CARL OTTO CHRISTENSEN f.1984

8. ARNSTEIN KROKHAUG f.1967

9. GRETHE HERMINE GAUPSET EIDE f.1945

10. ELI GRETE NISJA f.1961

11. RUNE OLAISEN f.1957

                

HVIS DU/DERE IKKE HAR ANLEDNING DA ER DET ÅPENT FOR FORHÅNDSTEMMING VED

RENNEBU MENIGHETSKONTOR TIRSDAG OG TORSDAGER FRA 15.AUG T.O.M. 5.SEPT kl 9 - 14.

KVELDSÅPENT 31.AUG KL 15 - 20

VALGDAGEN MANDAG 11.SEPT - RENNEBUHALLEN KL 10 - 20

 

------------------------------

 

DUGNAD

DUGNAD PÅ OPPRETTING AV GRAVTSØTTER VED INNSET KIRKEGÅRD

MANDAG 18.SEPTEMBER FRA KL 16 - 20

KAFFE

                                                             INNSET MENIGHETSRÅD

 

-------------------------------

 

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR GITT BIDRAG TIL VANNING VED INNSET KIRKEGÅRD

SOMMRENE 2021/2022/2023

                                                         INNSET MENIGHETSRÅD

 

 

  VANNING INNSET KIRKEGÅRD 2023 

   SOM MANGE ÅR TIDLIGERE HYRER INNSET MENIGHETSRÅD INN EN LOKAL

   UNGDOM TIL Å VANNE PÅ KIRKEGÅRDEN FRA               

   CA SKOLESLUTT TIL SKOLESTART PÅ HØSTEN. (Litt avhengig av været når det starter)

   DETTE GJØR VI FORDI VI VET AT MANGE IKKE KAN ELLER HAR ANLEDNING TIL Å

   VANNE HVER DAG HELE SOMMEREN OG HÅPER AT ALLE SETTER PRIS PÅ AT UNGDOMMEN

   VÅR SOM TAR PÅ SEG DENNE OPPGAVEN.

   VI BRUKER MIDLER FRA INNSET MINNEFOND TIL DENNE OPPGAVEN,

   HVIS NOEN VIL BIDRA ER DET LOV Å BETALE INN PÅ

   KONTO 4227 09 20106 ELLER VIPPS TIL 132110 (Innset sokn)

   Merk "VANNING 2023"

   PÅ FORHÅND TUSEN TAKK

 

   INNSET MENIGHETSRÅD

GRENDABUA

har åpent hver torsdag fra 11-17 og hver lørdag fra 11-15.

INNSET- OG ULSBERGLUA til salgs hos Grendabua. Lua finnes i 5 størrelser.            

Velkommen innom :)

  

 


 

 
 

BIBLIOTEKET

 

Historielaget