St. Hans-feiring på Ulsberg
Innset og Ulsberg Grendalag, og Ulsberg Velforening ønsker velkommen til St. Hans-feiring på lekeplassen på Ulsberg lørdag 22. juni fra kl 1700. Grendalaget og velforeninga stiller med kaffe og grillmuligheter, så det er bare å ta med grillmat, drikke, stoler og annet dere trenger til kvelden :-) Det vil bli anledning å spille dart, fotball, kubbespill. Utover kvelden blir det selvfølgelig også hesteskokasting :-) Det blir også levende musikk hvis vi får tak i trubadur ;-)

 

 

Oppskyting 2019

Det blir oppskyting i Gammelstødalen i regi av Innset skytterlag følgende dager:

23. mai
6., 13., 25. og 27 juni.
9. juli
8., 15., 22. og 29. august
12. september

Påmelding mellom 18.00 og 20.00
Ammunisjon selges på banen.

Velkommen!

 

VEDRØRENDE JAKT 2019

Innset Utmarkslag legger i år ut all jakt på iNatur. Det er bare gjennom iNatur det er mulig å søke jakt/kjøpe jaktkort. Enkelte korttyper er forbeholdt grunneiere.
Storviltjakta er nå lagt ut med søknadsfrist 1.6.2019.  Alle jaktlag MÅ søke.
Villreinjakt er utlagt med samme søknadsfrist.

 

 

Bildet kan inneholde: tekst

 

 

Fjerde utkast på veinavn Innset og Ulsberg

Hei!
Dette kartarbeidet med kart og forklaringer angående ønske om veinavn i Innset og Ulsberg, sendes til Rennebu kommune. Dette er veinavn som innbyggerne selv ønsker, og de aller fleste navn brukes i dag og har røtter i historien. Veinavn er også en del av vår kulturarv og er knyttet til vår identitet fordi de kan fortelle for eksempel om bruken av område, karaktertrekk eller hvor den fører hen.
Vi skal prøve å få til et siste møte i veinavnsutvalget før jul der veinavnene i Innset og Ulsberg blir drøftet. Når veinavnene er godkjent i kommunen skal de videre til godkjenning til kartverket. Det er noe arbeid videre, men jeg håper at veinavnene blir godkjent slik at vi snart er i mål, og at de aller fleste vil være fornøyde. 😊
 
Mvh Vegar Hyttebakk
Tlf 90689252
 

Figur 1: Kommentar: Alt klart. Innerdalsveien i sør ved damkrona kobler seg på veien på den andre siden av fylkesgrensa, som også har Innerdalsveien som navn. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 2: Kommentar: Alt klart. Vollaveien starter ved bommen til Vollaveien. Navnet Grindskårveien går ut, oppsitterne langs denne veien får Eriksæterveien som postadresse. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 3: Kommentar: Øyaveien, Pålsplassveien, Haugan og Klevveien ble tatt bort på grunn av at disse parsellene ikke oppfylte kriteriene til å ha egne veinavn. Skillet mellom Vestre- og Østre Gammelveien må settes der det er mest hensiktsmessig med tanke på veistandard. Tverrveiene langs disse to parsellene knyttes til disse to parsellene. Det ønskes at skiltnavnet til Hyttbrua settes opp igjen. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 4: For kommentar, se figur 5. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 5: Kommentar: Oppsitterne langs parsellen fra Søndre Holtveien til Bakksætra ønsket Solblomveien som veinavn, da dette området har den sjeldne planten solblom i nærheten. Eier av veien mellom Rv3 og oppover mot Ulvvatnet ønsker ikke å ha navn på denne strekningen. Dette fordi veien skal være en dårlig vei som egentlig er en traktorvei, og eieren er redd for erstatningsmål fra bilister som benytter seg av veien. Hytteeiere som har hytter langs veien, skriver i dag korttidskontrakter for å kjøre på denne veien. Eieren ønsker heller at veien knyttes til Gammelveien (lilla farge). Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 6: Kommentar: Søndre Holtveien går fra Rv3 til Slipersætra. Hvis det i framtida blir kjørbar vei mellom Søndre og Nordre Holtveien, vil veien få bare Holtveien som veinavn. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 7: For kommentar, se figur 8. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

Figur 8: Kommentar: Det har kommet sterke ønsker fra flere å beholde Ringaleet som parsell. Det er krefter i Ulsberg for å få regulert flere boligtomter på denne parsellen. Innbyggerne på Ulsberg ønsker at Liaveien går fra Rv3 (sør) til Lia, og at Jernbaneveien går fra omtrent krysset på Ulsberg til Liaveien via Jernbanestasjonen. Kart: Norgeskart. Ill.: VH.

 

GRENDABUA

Lørdag 24. november var det storstilt åpning av Grendabua. Godt over 100 personer var innom på åpningsdagen, og gjengen som driver Grendabua er godt fornøyd. Takk til alle som var innom, og takk til Innset hornmusikk og Marianne Dolpen for kulturelle innslag.

Hanna Haugan klipte den røde "snora", godt flankert av den flinke gjengen som driver Grendabua. Jobben de gjør er på dugnad, og innsatsen er uvurderlig for lokalmiljøet.

 

Leder i Innset og Ulsberg grendalag, Vegar Hyttebakk, mottok Opdalingens "Ukens blomst" for sitt engasjement for kretsen vår.

Innset hornmusikk stilte trofast opp, og leverte taktfaste marsjer og fengende toner.

 

Det er Innset og Ulsberg grendalag som eier butikklokalene, og det er åpent for at alle kan selge sine varer. Grendalaget blir også glade hvis noen vil donere pent brukte ting og møbler. Kontakt Hanna Haugan på 977 82 114 eller Anne Lise Kleffelgård på 938 54 733 dersom du har noe å bidra med.

Foto: Janne Olette Eggan

               
 
 
Hurra! Da blir det mulighet for bedre nett i fremre del av Innerdalen

Vitnett har skrevet avtale med Haugan om å montere en basestasjon som vil virke inn mot fremre del av Innerdalen. Haugan har fiber så dette var det eneste aktuelle stedet å ha basestasjonen på for å gi området best mulig dekning. Det ser ut til at Tysksætran kan få problemer med å få inn signaler, men vi håper dette ikke stemmer!

Fikk dette fra Vitnett fredag 8 juni
"Til uka vil elektriker starte opp arbeidet, og fjøsveggen vil bli malt. Innen ca 14 dager vil vi få montert hoved-utstyret på fjøsveggen.
Deretter ca 1-2 uker etter at hovedutstyret er på plass vil vi kunne starte opp selve kundeleveransen.
Bestillinger kan legges inn via vår webside www.vitnett.no/fastnett
Etablering er kr 4290,-
Abonnement fra kr 510,- pr mnd
Se også www.vitnett.no/rennebu.

De har altså begynt arbeidet. Den som ønsker bedre nett kan nå gå inn å bestille
 
 
Nye gardiner i samfunnshuset

En mandagskveld i juni møttes 11 driftige damer til dugnad i samfunnshuset. Det skulle bli nye gardiner i gymsalen, en hel vegg full av gardiner. Det hele gikk fort og greit og salen fikk ny look. Det ble også kaffe med god bakst til fra Hildur, tusen takk til deg :) Her er noen bilder.

 

 

 

 

Informasjon om samfunnshuset

Jan Ove Myrbekk er nå kontaktperson for utleie av Innset samfunnshus. Han ønsker fortrinnsvis bestillinger per mobil tlf. 414 00 307, evt. e-post: jan_myrbekk@hotmail.com.

Nøkler hentes i Kroken Bakeri.

Det foreligger også avtaler på renhold og brøyting, og det jobbes med å få vaktmester på plass. 

 


 

 Egen tilgang for lag og foreninger på nettsiden!

Det er nå mulighet for at lag og foreninger kan administrere en egen side på nettsiden (se venstre meny). En fra laget blir tildelt passord slik at hvert lag oppdaterer all info selv om ønskelig. Kan være en fin mulighet for f.eks. grunneierlag for å få ut info til sine medlemmer. Det vil bli en symbolsk sum pr år for denne tjenesten som vi vil komme tilbake til. Vi håper at nettsiden skal gagne flest mulig i bygda å gjøre informasjon og nyheter lett tilgjengelig.

SOMMERÅPENT INNSET KIRKE

Lørdager i juli 2019 Kl.12.00 - 16.00. 

Lørdag 27.07 er det åpen vielse kl.13.00.

Velkommen til kirka! 

 

GRENDABUA

har åpent hver torsdag fra 11-17 og hver lørdag fra 11-15.

INNSET- OG ULSBERGLUA til salgs hos Grendabua. Lua finnes i 5 størrelser.            

Velkommen innom :)

 Åpningstider
Kroke
n Bakeri 

JUNI 2019

Onsdager i partallsuker: 12.  kl. 10-16.            

Fredager: 7., 14., 21. kl. 10-19.

Lørdager i partallsuker: 1. og 15. kl. 10-15.        

Strikkekaffe onsdag 19. juni kl. 11-14.

21. juni: Taco- og pizzabuffet kl. 16-20.

UKE 26 FERIE hvis været blir bra, hvis ikke følg med :)

Velkommen innom!
P.s. tar bankkort


 


BIBLIOTEKET

 

Historielaget