VEDRRÆRENDE NYE VEINAVN PÅ ULSBERG OG INNSET

Den 18. mai ble det som nevnt holdt et møte angående veinavn i Innset sogn, der Ingrid Tørset, Tove Inger Lien, Kjell Magne Belsvik, Magne Kleffelgård, Knut Strand, Lars Stokke, Sigrund Halgunset og jeg var med. Ove Stuen som ikke kunne bli med på møtet den kvelden, kom med sine anbefalinger i etterkant. Jeg vil først takke folk i sognet vårt for at de reagerte på at det ble lagt til feil navn på veiene våre, og at de nevnte navnene over bidro til å kartlegge veinavn hos ...oss. Jeg vil også takke kommunen som tok hensyn til våre klager som resulterte i at de ønsket en til gjennomgang av veinavnene i vårt område. Navn er ikke bare navn, de har et opphav og gjenspeiler vår kulturelle og historiske arv. For vår identitetsfølelse er navn veldig viktig, dette gjelder også veinavn. I vårt område viser flere veinavn at vi har en bergverkshistorie. Selv om den er nesten glemt i resten av kommunen, er den unik nasjonalt, på grunn av at her lå deler av kobberverket som blir regnet som det eldste industrielle kobberverket i Norge, altså Kvikne Kobberverk. Verket la også mye av grunnlaget til bosetning i og i rundt Innset sogn. Vi håper nå at denne historien og andre historier som også er viktig, men også stedsnavn i vårt område vil få sterkere bruk ved å få disse skiltet og benytte disse som postadresser. Jeg vil ta med våre ønsker angående veinavn til kommunen den 11 juni 2018. Som dere ser har ikke alle veier fått navn (se spørsmålstegn på kart). Disse vil bli lagt ut når de er klare. Hvis du er uenig i navnevalget så kontakt meg snarest. Vi ønsker uansett tilbakemelding

På vegne av grendalaget, Vegar Hyttebakk

 
Informasjon om samfunnshuset

Jan Ove Myrbekk er nå kontaktperson for utleie av Innset samfunnshus. Han ønsker fortrinnsvis bestillinger per mobil tlf. 414 00 307, evt. e-post: jan_myrbekk@hotmail.com.

Nøkler hentes i Kroken Bakeri.

Det foreligger også avtaler på renhold og brøyting, og det jobbes med å få vaktmester på plass. 

 

 


 

 Egen tilgang for lag og foreninger på nettsiden!

Det er nå mulighet for at lag og foreninger kan administrere en egen side på nettsiden (se venstre meny). En fra laget blir tildelt passord slik at hvert lag oppdaterer all info selv om ønskelig. Kan være en fin mulighet for f.eks. grunneierlag for å få ut info til sine medlemmer. Det vil bli en symbolsk sum pr år for denne tjenesten som vi vil komme tilbake til. Vi håper at nettsiden skal gagne flest mulig i bygda å gjøre informasjon og nyheter lett tilgjengelig.

 


 

Miniatyrskyting Innset skytterlag.

 

 

Treninger i samfunnshuset

Mandager kl. 2000:

Herrer: Fotball med Innset A-lag.

Arr. Innset IL

Tirsdager kl. 2000:

Damer: Fotball, innebandy og styrketrening.

Arr. Innset IL

 

 

 Åpningstider
Kroke
n Bakeri 2018

Onsdager i partallsuker Kl. 10 - 15

Alle fredager Kl. 10 - 19
          
Lørdager i                partallsuker Kl. 10 - 15

Velkommen innom!
P.s. tar bankkort


INNSETLUA tilsalgs
hos Kroken Bakeri

Lua finnes i 5 størrelser.

Pris; kr 200,- for de to minste str og kr 250,- for de tre største str.


BIBLIOTEKET

 

Historielaget