Fjerde utkast på veinavn Innset og Ulsberg

Hei!
Dette kartarbeidet med kart og forklaringer angående ønske om veinavn i Innset og Ulsberg, sendes til Rennebu kommune. Dette er veinavn som innbyggerne selv ønsker, og de aller fleste navn brukes i dag og har røtter i historien. Veinavn er også en del av vår kulturarv og er knyttet til vår identitet fordi de kan fortelle for eksempel om bruken av område, karaktertrekk eller hvor den fører hen.
Vi skal prøve å få til et siste møte i veinavnsutvalget før jul der veinavnene i Innset og Ulsberg blir drøftet. Når veinavnene er godkjent i kommunen skal de videre til godkjenning til kartverket. Det er noe arbeid videre, men jeg håper at veinavnene blir godkjent slik at vi snart er i mål, og at de aller fleste vil være fornøyde. 😊
 
Mvh Vegar Hyttebakk
Tlf 90689252