SKI-KARUSELL VINTEREN 2024 

Vi starter opp søndag 28.januar kl 17.00 på idrettsplassen.

Videre blir det skikarusell på følgende søndager utover vinteren:

11. og 25 februar

10.mars

24.mars kl 12.00 Avsluttning med premieutdeling og grilling

 

Start alle dager kl 17.00

Startkontigent medlem kr 75, ikke medlem kr 125

Premie til all

Vel møtt

Mvh Styret i Innset Idrettslag

 

------------------------------

VELKOMMEN TIL BASAR I INNSET SAMFUNNSHUS

FREDAG 8.MARS KL 18.00

Vi byr på:

Tombola

Skyting

Åresalg

Pilkast

Loddsalg

Kaffesalg

 

Gevinster mottas med TAKK!

                                                            Arr: Innset Idrettslag og Innset Skytterlag

 

-------------------------------

 

ÅRSMØTE INNSET IDRETTSLAG

Når: 14.mars kl 19.00

Hvor: Kroken bakeri

Vanlige årsmøte saker 

Kaffe og noe å bite i

Velkommen

 

--------------------------------------------------

 

 GUDSTJENSESTER I INNSET KIRKE VINTER/VÅR 2024

11.februar kl 11.00  -  Familiegudstjeneste 

- Blåveisen Kor og Hobby deltar 

- Offeret går til Blåveisen Kor og Hobby  -Vipps 132110

- Kirke kaffe

 

10.mars kl 19.30  - Gudstjeneste

- Offeret går til Rennebu Menighetsblad

-Menighetens årsmøte etter gudstjenesten  - vipps 132110

- Kirkekaffe

 

1. april (2. påskedag) kl 11.00  - Høytidsgudstjeneste

Offeret går til Blåkors  - Vipps 132110

- Kirkekaffe

 

14. april kl 11.00  - Familiegudstjenester 

- Tårnagenter 

-Offer går til Stine Sofie Stiftelsen  Vipps 132110

- Kirkekaffe

 

17.mai kl ? - Høytidsgudstjeneste

- Offer går til Misjonsprosjektet

 

19.mai kl 11.00 - 1. pinsedag - Konfirmasjons gudstjeneste

- Offer til Innset Menighetsråds arbeid

 

--------------------------------------

 

 

 

  VANNING INNSET KIRKEGÅRD 2024

   SOM MANGE ÅR TIDLIGERE HYRER INNSET MENIGHETSRÅD INN EN LOKAL

   UNGDOM TIL Å VANNE PÅ KIRKEGÅRDEN FRA               

   CA SKOLESLUTT TIL SKOLESTART PÅ HØSTEN. (Litt avhengig av været når det starter)

   DETTE GJØR VI FORDI VI VET AT MANGE IKKE KAN ELLER HAR ANLEDNING TIL Å

   VANNE HVER DAG HELE SOMMEREN OG HÅPER AT ALLE SETTER PRIS PÅ AT UNGDOMMEN

   VÅR SOM TAR PÅ SEG DENNE OPPGAVEN.

   VI BRUKER MIDLER FRA INNSET MINNEFOND TIL DENNE OPPGAVEN,

   HVIS NOEN VIL BIDRA ER DET LOV Å BETALE INN PÅ

   KONTO 4227 09 20106 ELLER VIPPS TIL 132110 (Innset sokn)

   Merk "VANNING 2024"

   PÅ FORHÅND TUSEN TAKK

 

   INNSET MENIGHETSRÅD

GRENDABUA

har åpent hver torsdag fra 11-17 og hver lørdag fra 11-15.

INNSET- OG ULSBERGLUA til salgs hos Grendabua. Lua finnes i 5 størrelser.            

Velkommen innom :)

  

 


 

 
 

BIBLIOTEKET

 

Historielaget