VELKOMMEN TIL BASAR I INNSET SAMFUNNSHUS

SØNDAG 25. FEBRUAR KL 1300.

Vi byr på:

Tombola

Skyting

Åresalg

Pilkast

Loddsalg

Kaffe og kaker

Salg av hamburger og pølse med brød fra kl 1500.

Gevinster mottas med takk!

Vel møtt!

Arr. Innset idrettslag og Innset skytterlag

 
 

 
Årsmøte Innerdalsveien 26 feb kl 20 00 i Kroken Bakeri.
1 Godkjenning av innkalling og sakliste
2 Årsmelding og regnskap   
3 Valg av to styremedlemmer for to år
4 Valg av formann for ett år
5 Valg av kasserer for ett år
6 Valg av to revisorer
 
Innkomne saker må være styret i hende senest 20 feb.
Styret

 
 

Årsmøte 2017 for Innset idrettslag avholdes 14/3  19.00 på Kroken bakeri.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før møtet.
Med vennlig hilsen Styret i Innset idrettslag. 

 

Årsmøte i Innset og Ulsberg grendalag onsdag 21.mars kl 1900.

Sakliste:

Godkjenning av møteinnkalling

Valg av møteleder, sektretær og 2 til å skrive under protokoll

Årsmelding

Regnskap

Servering av pizza og kaffe

Valg

Evt. innkomne saker (frist 7.mars)

Velkommen!

 

Her kommer datoer for årets skikarusell

Skikarusell 2018: 

Tirsdag 30. Januar

Onsdag 7. februar

Tirsdag 13. februar
Onsdag 28. Februar
Mandag 5. Mars 

Alle dager kl. 18.00

Søndag 18. Mars kl. 12.00 blir det premieutdeling med bålbrenning. Vi ordner med mat denne dagen.  I år som før blir det også trekt 2 gavekort a 500 kr som kan brukes på Intersport Oppdal.
Styret i Innset Idrettslag
 
 
 
Informasjon om samfunnshuset

Jan Ove Myrbekk er nå kontaktperson for utleie av Innset samfunnshus. Han ønsker fortrinnsvis bestillinger per mobil tlf. 414 00 307, evt. e-post: jan_myrbekk@hotmail.com.

Nøkler hentes i Kroken Bakeri.

Det foreligger også avtaler på renhold og brøyting, og det jobbes med å få vaktmester på plass. 

 

 


 

 Egen tilgang for lag og foreninger på nettsiden!

Det er nå mulighet for at lag og foreninger kan administrere en egen side på nettsiden (se venstre meny). En fra laget blir tildelt passord slik at hvert lag oppdaterer all info selv om ønskelig. Kan være en fin mulighet for f.eks. grunneierlag for å få ut info til sine medlemmer. Det vil bli en symbolsk sum pr år for denne tjenesten som vi vil komme tilbake til. Vi håper at nettsiden skal gagne flest mulig i bygda å gjøre informasjon og nyheter lett tilgjengelig.

 


Miniatyrskyting Innset skytterlag.

1. februar

8. februar

15. februar

1. mars

8. mars

15. mars

22. mars

5. april

12. april

19. april

Oppmøte kl 1800.

 

Treninger i samfunnshuset

Mandager kl. 2000:

Herrer: Fotball med Innset A-lag.

Arr. Innset IL

Tirsdager kl. 2000:

Damer: Fotball, innebandy og styrketrening.

Arr. Innset IL

 

 

 Åpningstider
Kroke
n Bakeri 2018

Onsdager i partallsuker Kl. 10 - 15

Alle fredager Kl. 10 - 19
          
Lørdager i                partallsuker Kl. 10 - 15

Velkommen innom!
P.s. tar bankkort


INNSETLUA tilsalgs
hos Kroken Bakeri

Lua finnes i 5 størrelser.

Pris; kr 200,- for de to minste str og kr 250,- for de tre største str.


BIBLIOTEKET

åpnet torsdager
kl 19-21

Historielaget