INNSET KIRKE

 

 i kirka!

Har du ikke kontanter? Bruk mobiltelefon for å gi din gave til gudstjenestens kollekt/offer. Last ned betalingsappen; VIPPS på mobiltelefonen - åpne appen og søk på:  INNSET SOKN eller 132110  

Takk for gave!

 

 

Innset Minnefond

Kontonummer: 4227.09.20106

Kontaktperson: Hildur Lilleindseth, tlf  404 99 991

Alterblomster, blomsterdekor i bedd og kasser på kirkegården og vanning av blomster på kirkegården om sommeren er eksempler på hva minnegaver brukes til.

Av midler fra minnefondet er også brukt til: Rullegardiner i kirka, liten plenklipper til kirkegården, restaurering av infotavla ved kirka, tjære til breing av plankegjerdet, porter og bårehus.

Menighetsrådet er takknemlig for gave til Innset Minnefond!

 

 

  

Innset menighets misjonsprosjekt

Samfunnsutvikling i

Sør-Amerika

På familiegudstjenesten 22.oktober 2017, startet menigheten sitt misjonsprosjekt som støtter Norsk Luthersk Misjonssambands familieprosjekter i Peru, Sør-Amerika. Menighetsrådet har vedtatt å bidra med to kirkeoffer i året til formålet. Vær med å be for arbeidet! Oppfordrer til å gi en god gave til dette krevende og viktige arbeidet! Hilsen Menighetsrådet.

Arkitekt: Kjell Kvernaas, Kvernaas Arkitekter

Korskirke i furutømmer, kledd utvendig med tjærebredt panel.

Vigslet 22.oktober 2000

Rommer totalt 285 plasser

 

 

 

 

 Gudstjenesteoversikt:

        kirken.no/rennebu og Rennebu menighetsblad

 

 

Kirkemuseum med gjenstander fra gammelkirka i 2.etg. over sakristiavdelingen. Museet er laget av Innset Historielag, og er verd et besøk.

Setermesseklokka

Kirkemuseum i 2.etg.

Orgelet med plassering i nordre skip

Innset kirke er soknekirken i Innset sokn i Gauldal prosti. I 1966 ble soknet lagt til Rennebu, etter at Kvikne og Innset før dette hadde vært et felles prestegjeld. Dagens Innset kirke ble tatt i bruk i oktober 2000, og fremtrer i dag som et vakkert og standsmessig kirkebygg i bygda. Kirken er både tradisjonell og nyskapende på samme tid, og det er sagt at Innset kirke kanskje er den mest moderne i Nidaros bispedømme, selv om mye av det som var i gammelkirken er bevart. Korsformen og størrelsen er omtrent den samme, og altertavla (laget av Rolf Sogge) er en ren kopi av den gamle. Når vi kommer inn i kirken møter vi et lyst, åpent og innbydende kirkerom, og her er alteret satt slik at presten er vendt mot menigheten hele tiden. Orgelet er plassert nede i kirkerommet, og er laget av firmaet Ryde & Berg.

Samtidskunstnerne Håkon Bleken og Håkon Gullvåg har utsmykket kirken med en rekke bilder, bl.a. på alle benkene, på prekestol og på orgelet. Ellers kan vi fra kirkerommet se kirkeklokkene gjennom et glasstak, i alt har kirken tre klokker, laget på Nauen klokkestøperi i Tønsberg. Dåpssakristiet ligger til venstre ved inngangen til kirkerommet. I den østlige delen av kirken ligger sakristi, et praktisk møterom og i andre etasje et lite kirkemuseum med en del gjenstander fra gammelkirken. Døpefonten er laget av Harald Øiamo og Atle Reilo, kirketekstilene er det Åse Frøyshov som har laget. Tømmeret til kirken er hentet lokalt, og mange av de som var med å reise kirken kom også fra Innset.

Solid glassplate skiller tårnet med tre klokker fra kirkerommet.

Kirken brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger, og er også blitt en populær konsertkirke, ikke minst i forbindelse med Rennebumartnan. Menighetsrådet legger også vekt på å bruke kirken til kulturkvelder og lignende.

Innset gamle kirke ble bygd i 1642, og dette skjedde for en del av driften av smeltevirksomheten på Kvikne ble flyttet til Innset i 1640. Kongen i Danmark var aktivt med på å bestemme at kirken skulle bygges og hvordan den skulle være. Gammelkirken var soknekirke på Innset fram til brannen i 1995.

 

Innset-sangen

1. Hvor Orkla og Inna frå Dovres kjede

møtes og tar hverandre i favn,

valte forfedrene ut sine "sete",

ti her - i fjell-havet - er som en havn.

Her ligger Innset i livd og i trygd,

den skogkledde, vakre og fruktbare bygd.

2. Ærverdig står kirken høgt oppe i lia,

hvor sønner og døtre med far og med mor

i gleder og sorger fram gjennom tia,

sang sine salmer og hørte Guds ord.

De gikk til sitt arbeid med livsmot og tro

og laes tilsist omkring kirken til ro.

3. De veldige steinrøser, åkerreiner

vitner om fedrenes troskap og slit.

Ved bergverksdrift skapte de brød av steiner

og ryddet og bygget fra tid til tid.

Og bygda står prektig i gullglans frem.

når kveldsola glider mot "Hattenes" brem.

4. Men det som er Innsets største sjarme.

mer enn naturens herlighet

det er den gjestfrihet, hjertevarme

fremmed og kjenning her møtes med.

Aldri - aldri -  på noe sted

fant vi slik hjertegod gjestfrihet.

5. Ja, Gud signe bygda og fedrenes minne!

Signe den slekt som skal bygge og bo,

at de i livet det største må finne;

fedrenes kjærlighet, håp og tro!

Signe livsdagen og gi dem din fred,

evighetssola som aldri går ned.

 Tekst: Th. Stokke  Melodi: Jan Haugan

Harmonisert av Henning Sommerro

 

Dagens bibelordbibel.no

 Den norske kirke: kirken.no

Rennebu kirkelige fellesrådkirken.no/rennebu