Velkommen til trivelig og sosial dugnad på Innset kirkegård

Torsdag 14 mai kl 17:00

Ta med rive, hansker og godt humør! 😊

Servering etter dugnad

Oddvar Skjerve fra Spiren kommer med blomster ca kl 18:00

NB -minner om nødvendigheten av å holde nødvendig avstand til hverandre i denne spesielle tiden

image299ju.png

Vel møtt!                                                           

Hilsen Innset menighetsråd