Innset og Ulsberg grendalag

Det hele startet med et informasjonsmøte i samfunnshuset hvor Styringsgruppa for drøfting av fremtidens skoler i Rennebu la frem utsiktene for elevtall ved skolen vår de neste fem år. De så ikke så positive ut. Dette gjorde at fire freske fruer tok grep og inviterte til en idèdugnad og kurvfest for å lodde stemningen for en arbeidsinnsats for bygda. Gro og Jon Aalbu fra Lønset var med oss for å fortelle hva Lønset hadde gjort og fått til. De ga oss gode råd om hva vi burde gjøre og ikke burde gjøre - kjempenyttig, takk til dem! Hva kunne vi gjøre for å øke aktivitet, elevtall og bosetting? Flere kreative forslag kom opp og det ble bestemt at vi skulle stifte et grendalag der ALLE innbyggerne i Innset krets skulle være medlemmer.

Den 13. januar 2010 ble Innset grendalag stiftet på et stiftelsesårsmøte. Styret skulle bestå av  5 personer og Håvard Rogogjerd ble valgt som den første styreleder i laget. Like etter oppstart oppfordret styret folk som hadde lyst og engasjement til å bli med på et planleggingsmøte. Der møtte hele 18 stykker. Vi satte opp oppgaver vi ville jobbe med og hver enkelt fikk jobbe i den gruppen de ivret mest for. De gruppene vi satte i gang;

Aktivitetsgruppe

Bosetting

Nettside

Næringsutvikling

Reguleringsplan Rv3 (Det påpekes at Innset grendalag IKKE tar standpunkt i valg av trasè, her er vi nøytrale men vi ønsker en fortgang i planer og avgjørelse)

Det vil på hovedsiden av nettsida komme oppdateringer på videre arbeid i grendalaget. Vi minner om at det fortsatt er muligheter for å "hive" seg med. Kreative og nye idèer mottas med takk.

 

Styret i grendalaget 2017/2018;

Leder:  Sigrid Svahaug

Nestleder:  Ole Ivar Halgunset

Sekretær:  Bente Eggen Haugan

Kasserer:  Ann Marit Myran

Styremedlem:  Marianne Dolpen