Velkommen til innset historielag

se hid du wanddringsmand
her delis norges land


OM HISTORIELAGET

Innset historielag ble stiftet 14. desember 1995.

Historelagets arbeidsområde rent geografisk, er Innset sogn i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag. (Før 1966 i Kvikne kommune i Hedmark).

 

Lagets formålsparagraf: Lagets formål er

å ta vare på lokalhistorie i videste forstand

å skape interesse for lokalhistorie

å gjøre lokalhistorien tilgjengelig for flest mulig.

 

Aktivitetene i laget er lagt opp ut fra formålsparagrafen.

 

”Historiske vandringer” 3-4 turer hvert år til forskjellige steder i bygda.
Årsskrift gis ut hvert år sammen med Rennebu historielag.
Kursvirksomhet. Vi har hatt kurs i slektsgransking og lokalhistorie.

Lokalhistorisk arkiv. Arkivet er i et brannsikkert rom i tilknytning til biblioteket. I arkivet holder vi på å bygge opp samlinger som inneholder:

Notearkiv
Stadnavnarkiv
Bildearkiv
Protokoller fra lag og organisasjoner
”Innsetbibliografi”.

Bevaring av kulturminner. Sammen med Statens vegvesen har vi fått laget en rasteplass ved grensesteinen ved fylkesveien ( se historielagets logo). Historielaget har også tatt på seg rydding ved den gamle smeltovnen og minnesmerket om kampene i 1940 i Nåverdalen.

I 1997 ble bibliotekfilialen på Innset lagt ned av kommunen. Siden den tid har laget drevet biblioteket. Det er også i biblioteket vi har vårt tilholdssted med kontor og arkiv.

Logoen

Motivet til logoen er en grensestein som står midt i bygda. Den ble satt opp av kullfogd Jacob Graae i 1759. At historielaget har valgt dette motivet er ikke for å markere grenser, men for å symbolisere tilknytningen bygda har , både kulturelt og historisk , nordover til Trøndelag og sørover til Østerdalen. Du kan lese mer om grensesteinen og Jacob Graaeannet sted på hjemmesiden.

 

Årskrifter for Rennebu historielag og Innset historielag
1998 til 2003 er til salgs.
Priser:1998 kr 50.-  1999-2003 kr 100.-
porto kommer I tillegg.
Årsskrifter kan bestilles hos Magne Kleffelgård
adresse: innset 7398 Rennebu  tlf:72425817.


Innset historielag har startet med registrering av noter

Laget har en stor samling av gamle noter. Alle musikkstykker blir tildelt et ident.nr. og lagret i arkivbokser i lagets lagerrom. Dette arbeidet er ganske omfattende og tidkrevende og foreløpig har vi ikke kommet særlig langt.

I første omgang vil vi konsentrere oss om notesamling til Nils Nyhus (1886-1973), som var felespellmann og etterlot seg en stor samling håndskrevne noter.

Her følger en oversikt over det vi så langt har registrert:

 ID  Komponist Navn på stykke Type Opprinnelse Fra år Nr. Boks Merknader
0001 Bolstad Per (sen.) Meister-Vals Vals     001 01  
0002 Bolstad Per (sen.)
Spelemanns-Draum  Vals     001 01  
0003 Bolstad Per (sen.)
Vesle-Huldra Springdans     001 01  
0004 Kluften Per En gammel barsengvals Vals Fron 1925 002 01 Avisutklipp
0005 Kluften Per
Julegraut og springleik Springdans Fron 1921 002 01 Avisutklipp
0006 Kluften Per
Brudemarsj fra Ringebu
Mars Ringebu   002 01 Avisutklipp
0007 Fant Karl En vakker gammel halling       002 01 Avisutklipp
0008 Ukjent O Schøne Rhein
Vals     003 01 Nedskrevet av Anders Prytz
0009  Ukjent Mazurka Mazurka     003 01  
0010 Ukjent Myllargutens Meisterstykke
Halling     003 01 Ufullstendig
0011 Ukjent
Hamburger
Polka     003 01 ”Spelas av Olav Moen”
0012 Øisal Halvor
Reinlender Reinlender Todalen   003 01  
0013 Ukjent Polsdans Pols     003 01  
0014 Kierulf Halfdan Brudefærden i Hardanger
Vals     003 01  
0015 Ukjent Huldreslaat Halling     003 01