Innset skole og barnehage

Innset skole og barnehage ble dessverre lagt ned etter skoleåret 2016/2017. 

Innset skole var den siste tiden en 3-delt barneskole. Skolebygget ligger i lia nedenfor riksvei 3 på Innset. "Nyskolen" ble tatt i bruk i 1984, men det har vært skole på Innset siden 1732. 

Barnehagen var samlokalisert med skolen og hadde tilbud fra 0 år til skolepliktig alder fem dager pr. uke.