Innset skole og barnehage

Innset skole er en 3-delt barneskole. Skolen ligger i lia nedenfor riksvei 3 på Innset. Innset skole er en skole i utvikling, og kan tilby et spennende og godt læringsmiljø. "Nyskolen" ble tatt i bruk i 1984 men det har vært skole på Innset siden 1732. Den har idag 30 elever fordelt på 1.-7. trinn og har 8 ansatte fordelt på drift og undervisning.

Barnehagen er samlokalisert med skolen og har tilbud fra 0 år til skolepliktig alder fem dager pr. uke.