Ulsberg velforening

Styret i Ulsberg velforening:

Gerd Laila Grande, leder
Jan Helge Lien, kasserer
Siv Wæhle, Sekretær
Frode Olufsen, medlem