Innset Vest beitelag

Beitelagets område er på vestsiden av Orkla og er inndelt i tre soner:

-Seierdalen/Storlimorka

-Synnersetra

-Klevmorka/Garlia

Laget har 9 medlemmer med sau og 1 med storfe. Totalt slippes det årlig rundt 2000 sauer og lam, og ca 20 storfe.

Medlemmene i laget fører et aktivt tilsyn av sine beitedyr gjennom hele beitesesongen.

 

Premiering av turobservasjon

Hjelp oss i Innset Vest med tilsynet ved å legge inn det du observerer på din tur i skog og mark her: Turobservasjon, og du er med i trekningen av en liten premie ved beitesesongens slutt!

 

Til jegere og andre turgåere

-Vi vil sette stor pris på om dere varsler oss, hvis dere ser syke, skadde eller døde dyr, når dere går i skog og mark.

-Om dere har GPS, så er det fint om vi får de riktige koordinatene. Eventuelt beskriv plassen.

-Ved funn av kadaver er det viktig å merke funnplassen, med for eksempel en plastpose.

-Hvis det er mulig, dekk til kadaveret med kvist eller liknende.

-Se etter øremerker og bjølleklaver som inneholder eiers navn.

-Vennligst kontakt dyreeier eller sonekontakt, så snart som mulig.

- Spor og observasjoner av rovdyr, er også noe som det er viktig å varsle om, så Statens naturoppsyn får dokumentert det.

  

Sonekontakter

Garlia- Marianne Dolpen mob 986 03 738

Synnersetra- Magne Hyttebakk mob 984 47 363

Seierdalen/Storlimorka- Einar Sigstad mob 90554208

Oddmund Stråbø (storfe) mob 970 79 001

Leder i beitelaget - Sveinung Eithun mob 960 16 510