Om Innset

Litt om Innset.

Innset sogn og skolekrets ligger i den sydligste delen av Rennebu Kommune i Sør-Trøndelag. Fram til 1966 var Innset en del av Kvikne kommune i Hedmark fylke. R3, E6 og Dovrebanen går gjennom bygda. Bebyggelsen ligger på begge sider av elva Orkla.

Noen viktige tall i bygdas historie:

ca 6000 år f.Kr   De første spor etter mennesker i bygda.
ca år 1000   De første gårdene ryddes.
ca 1300-1500   Gravplassen i Nåvdalen.
1640   Smelthyttene ved Kvikne kobberverk flyttes til Innset,og mange bergplasser ble ryddet.
1642   Innset Kirke bygd.
1732   Innset får fast skole med egen skolebygning.
1789   "Storofsen". Storflom i Orkla. Smelthyttene og kobberlagret revet bort.
1812   Kvikne Kobberverk, eller det Indsetske kobberverk ble lagt ned.
1812   Innset kirke gitt til menigheten, perioden som verkskirke var slutt.
1860   Ny vei gjennom bygda
1864   Innset Skytterlag stiftet.
1894   Innset Ungdomslag stiftet.
1909   Innset Sykepleieforening stiftet, senere Innset Sanitetsforening (1935). Innset Sanitetsforening ble nedlagt i 2010. 
1911-1916    Jernbanebrua over Orkla bygd.
1925    Innset Hornmusikk stiftet.
1940    Kamper i Nåverdalen.
1985    Ny skole, nytt samfunnshus og bibliotek
1985    Innset Husflidslag stiftet.
1986    Oppstart av Innset Korttidsbarnehage.
1995    Innset Kirke brant ned til grunnen.
1995    Innset Historielag stiftet.
2000    Innset Nye Kirke innviet.
2010    Innset grendalag stiftet.