LEVE HELE LIVET

- SAMMEN OM HELSA

Velkommen til informasjonsmøte på Grendabua torsdag 21. november kl. 1100.

Tema:

  • Hverdagsrehabilitering
  • Forebyggende samtale 75+
  • "Leve hele livet", kvalitetsreform for eldre
  • Fysisk aktivitet/fallforebygging
  • Tiltak i grendene? Ønsker og behov
  • Influensavaksine for de som ønsker det.

Arr. Rennebu kommune, grendalaga og Frivilligsentralen